Yhdessä

Antti Kalliomaa

Yhdessä

Nuorisoseurakokouksessa hyväksyttiin järjestömme uusi kolmivuotisohjelma. Ohjelman nimi tiivistää nuorisoseuratoiminnan yhteen sanaan – Yhdessä.
Paikallisseurojen kanssa yhteistyössä laadittu ohjelma asettaa meille kolme tavoitetta: Nuorisoseurojen harrastustoiminta on laadukasta, tasa-arvoista ja tavoittaa uusia harrastajia. Nuorisoseura on haluttu vapaaehtoistoiminnan paikka. Tiedostamme oman toimintamme merkityksen ja arvon sekä kerromme sen myös muille.
 
Olemme kehittäneet harrastustoimintaa ja viestintää näkyvästi viimevuosina. Positiivinen kehitys on ollut aistittavissa niin harrastustoiminnan areenoilla kuin tämän lehden sivuilla ja sosiaalisessa mediassakin. 
 
Hyvässä vauhdissa olevan kehitystyön rinnalla meidän on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota siihen, kuinka rekrytoimme uusia vapaaehtoistoimijoita ja tuemme, kannustamme ja palkitsemme jo mukana olevia. Tämä on yhteinen asia, johon paneudumme alkuvuoden seuratapaamisissa. Samalla etsimme toimivia ja hyviksi koettuja malleja seuratoiminnan kehittämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.  
 
Kolmivuotisohjelman mukaisesti tavoitteenamme on, että jokainen voi vaikuttaa yhteiseen tekemiseen ja toimintaan. Onhan nuorisoseuratoiminta ennen kaikkea yhdessä toimimista ja tekemisen riemua.  
 
Järjestömme säilyy elävänä ja elinvoimaisena kun toimimme toinen toisiamme kuunnellen ja tukien – yhdessä. 
 

Kiitos kun olet mukana

Nuorisoseuroissa on ollut jälleen työntäyteinen toimintavuosi. Vuosi on pitänyt sisällään monipuolista seuratoimintaa ja hyviä harrastuksia, talkootyötä sekä niin valtakunnallisia kuin alueellisiakin tapahtumia. 
 
Haluan omasta puolestani kiittää kaikkia nuorisoseuralaisia, yhteistyökumppaneita ja toiminnassa mukanaolevia. Järjestössä toiminta on aina tekijöidensä näköistä ja nuorisoseuratoiminta näyttää aktiiviselta, iloiselta ja tulevaisuuteen suuntautuneelta.  
 
Kiitos kun olet mukana tekemässä tärkeää työtä.
 
Antti Kalliomaa
pääsihteeri