Nerohvirran Nuorisoseura

Kotikyläntie 648
74540
Kotikylä
Puheenjohtaja: 
Sihteeri: 
Sihteerin puhelinnumero: