teatterikasvatus

Teatterileikki–kurssi ohjaajille Helsingissä 22.3.

Teatterileikki–kurssi ohjaajille Helsingissä 22.3.

Teatterileikki on alle kouluikäisten teatteritoimintaa. Kurssilla käydään läpi soveltavan teatterin harjoitteita, työtapoja ja lajityyppejä sekä sovelletaan niitä alle kouluikäisten kanssa työskentelyyn.
Kurssilla korostuu osallistujien oma tapa työskennellä ja poimia teatterimenetelmistä itselleen ja omalle ryhmälleen toimivia työkaluja. Opetus toteutetaan käytännönläheisesti niin, että osanottajat pääsevät konkreettisesti kokeilemaan erilaisia työtapoja yhdessä sekä pienryhmässä työskennellen.

Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnot jatkuvat Suomen Nuoriso-opistolla - ilmoittaudu mukaan lyhytkurssille!

Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnot jatkuvat Suomen Nuoriso-opistolla - ilmoittaudu mukaan lyhytkurssille!

Ohessa ajankohtaiset koulutukset Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnoista. Nuorisoseurajärjestön jäsenille majoitus Suomen Nuoriso-opistolla koulutusten aikaan on ilmainen.

LAPSI- JA NUORISOTEATTERIN OHJAAMINEN

12. - 14.12.2014

kouluttajana FM Pia Koponen

Hinta: 90 € ilman majoitusta, majoituksella 120 € (2hh, aamiainen)

Kurssin tavoitteet

- Opiskelija saa kattavan näkemyksen lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnot Mikkelissä (4,5 op)

Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnot Mikkelissä (4,5 op)

Pääsääntöisesti opinnot järjestetään Mikkelissä Suomen Nuoriso-opiston kampuksella, mutta yksittäisiä opintojaksoja voidaan toteuttaa mahdollisesti myös muualla Suomessa, mikäli ryhmässä on vähintään 10 opiskelijaa. Koulutus toteutetaan opintokeskus Kansalaisfoorumin tuottaman Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksen opintosuunnitelman mukaisesti. Opettajat ovat koulutukseltaan vähintään teatteri-ilmaisun ohjaajia tai vastaavan soveltavan koulutuksen saaneita.

Lapsi- ja nuorisoteatterin ohjaaminen -lyhytkurssi Mikkelissä

Lapsi- ja nuorisoteatterin ohjaaminen -lyhytkurssi Mikkelissä

Nyt voit opiskella teatterikasvatuksen ohjaajaksi Suomen Nuoriso-opistolla Paukkulassa, Mikkelissä. Suomen Nuoriso-opiston järjestämä koulutus koostuu yhteisistä ja valinnaisista opintokokonaisuuksista, joista voit muodostaa juuri oman näköisesi ohjaajadiplomin. Kokonaislaajuudessaan vähintään 4,5 opintopisteen ohjaajakoulutus on valmentavaa ja orientoivaa. Voit suorittaa koko diplomin (hinta yhteensä 400 €) tai halutessasi vain yksittäisiä opintojaksoja valintasi mukaan (á 90 €).