Kansalaisfoorumin "Opintokerhotuki" on nyt "Tuki yhteisöllisille opintoryhmille"

Kansalaisfoorumin "Opintokerhotuki" on nyt "Tuki yhteisöllisille opintoryhmille"

Mikä on yhteisöllinen opintoryhmä?

Yhteisöllisen opintoryhmän työskentely on opinnollista ja tavoitteellista ja se pyrkii kehittämään toimintaa konkreettisella tavalla. Yhdistykset voivat perustaa ryhmiä vuoden 2016 alusta lähtien. Tämä uusi toimintamuoto korvaa opintokerhotoiminnan ja samalla lakkautuu myös vanhanmallinen tuki opintokerhoille

Kuka saa tukea?

Ryhmä voi hakea taloudellista tukea toimintaansa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät
•    Työskentely on opinnollista ja tavoitteena on löytää uuttaa, oppia omasta toiminnasta ja kehittää toimintaa konkreettisella tavalla yhdistyksessä, yhteisössä ja/tai ryhmässä.
•    Ryhmä toimii projektiluonteisesti vähintään 30 opintotuntia.
•    Toiminnasta syntyy jokin tuotos.
•    Ryhmässä on mukana vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä.
•    Ryhmän jäsenten keskuudesta on valittu ohjaaja.

Faktaa tuesta

•    Tuen haku on jatkuva.
•    Suuruus on 500 euroa.
•    Tukea myönnetään 1 krt / yhdistys / kalenterivuosi.
•    Tuki on kuluperusteinen.

Vinkkejä yhteisöllisen opintoryhmän opintoihin

Yhteisöllinen opintoryhmä voi esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa teatteri-, tanssi- sirkus- tai muun taideproduktion. Myös taidetapahtuman tai monikulttuurisuusprojektin suunnittelu ja toteutus voivat sopia tuettaviksi. Avaintoimijaopintojen suorittaminen tai Wikiopiston opintokokonaisuuksiin perehtyminen ovat myös hyviä vaihtoehtoja.

Lue lisää Kansalaisfoorumin verkkosivuilta