Suomen Harrastajateatteriliiton ja Kansalaisfoorumin teatterikurssit, -koulutukset ja työpajat tammi-helmikuussa

Suomen Harrastajateatteriliiton ja Kansalaisfoorumin teatterikurssit, -koulutukset ja työpajat tammi-helmikuussa

Suomen Harrastajateatteriliitto ja Kansalaisfoorumi järjestävät kevättalvella runsaasti teatterikursseja, -koulutuksia ja -työpajoja. Koulutustapahtumia pidetään muun muuassa Helsingissä, Lahdessa ja Porissa. Valitse tarjonnasta mielenkiintoisimmat ja ilmoittaudu mukaan.

TEATTERIESITYKSEN OHJAAMISEN PERUSTEET -KURSSI
(Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus)

Teatteriesityksen ohjaamisen perusteet kurssilla tutustutaan toiminnallisesti esityksen ohjaamisen perusasioihin. Kurssilla käydään läpi ohjaajantyön tärkeimpiä elementtejä, kuten ohjaajan roolia ryhmänvetäjänä ja sitä, mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin näytelmä on valmis esitettäväksi.

Aika: 24.–25.1.2015, lauantaina klo 9–18 ja sunnuntaina klo 10-16
Paikka: Helsinki, Raumantie 5 (Munkkivuoren nuorisotalo)
Laajuus: 20 opintotuntia (18 kurssituntia ja 2 itsenäistä opintotuntia) 0,75 op.
 

PUHE JA ÄÄNENKÄYTTÖ OSANA TEATTERI-ILMAISUA
Näyttelijäntyön syventävä työpaja

Kurssilla tarkastellaan tervettä äänenkäyttöä niin puheessa kuin muussakin äänellisessä ilmaisussa.

Aika: 31.1.2015 klo 12.30–18.30
Paikka: Lahti, Rautatienkatu 3 B 23 (Hannunsali)
Laajuus: 7 opintotuntia

 

TEATTERIA JA IMPROVISAATIOTA MUSIIKIN KEINOIN
Näyttelijäntyön syventävä työpaja

Kurssilla tutustutaan näyttelijäntyön, laulamisen ja musiikin yhteistyöhön.

Aika: 1.2.2015 klo 9-15
Paikka: Lahti, Rautatienkatu 3 B 23 (Hannunsali)
Laajuus: 7 opintotuntia

VALOA VARPAISSA -työpajat

Yhteisöllisen musisoinnin tavoitteena on musisoinnin energian ja ilon kokeminen ilman suoristuspaineita. Jokainen voi osallistua siihen omista lähtökohdistaan käsin ja se antaa jokaiselle mahdollisuuden nauttia omasta ja ryhmän musiikista sekä luovuudesta.Pajoissa tutustutaan Valoa Varpaissa -oppimisohjelmaan, joka tarjoaa musiikkikasvatuksen yhteisöllisiä sovelluksia ja virikkeitä sekä musiikillisia työvälineitä monipuolisiin yhteisöllisiin musisointihetkiin tanssi-, musiikki-, teatteri-, sirkus- yms. toiminta- ja harrasteryhmien ohjaajille ja opettajille.  

Työpajat, joissa kaikissa on samankaltainen sisältö:
7.2. Helsinki, Siltamäki klo 10 - 14
14.3. Jyväskylä, Keljo klo 12 - 16
21.3. Lappeenranta, Monari klo 10 - 14
28.3. Lahti, Hannunsali klo 12:30 – 16:30

NUORISOTEATTERIN OHJAAMISEN KURSSI
Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus

Kurssin aikana keskitytään nuorten (n. 13–20-vuotiaiden) kanssa tehtävään teatterityöhön. Kurssijakso antaa valmiuksia ohjata ja toimia sellaisten nuorten kanssa, joilla ei ole lainkaan tai on vain vähän teatterikokemusta.

AIKA: 7.-8.2.2015 lauantaina klo 9-17.15 ja sunnuntaina klo 9-15.45
PAIKKA: Pori, Isolinnankatu 16 (Satakunnan yhteisökeskus)
LAAJUUS: 20 opintotuntia (18 kurssituntia ja 2 itsenäisen opiskelun tuntia) 0,75 op.

Lue lisää koulutusten sisällöistä ja kouluttajista sekä ilmoittaudu Kansalaisfoorumin nettisivuilla.

Lisätiedot:
Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelija Minna Lepistö
p. 0442981708
minna.lepisto@kansalaisfoorumi.fi