Suomen Nuorisosirkusliitto järjestää Näkökulmia ohjaukseen: ryhmänohjaajien täydennyskoulutus 14.-15.2. ja 7.-8.3.2015 Tampereella

Suomen Nuorisosirkusliitto järjestää Näkökulmia ohjaukseen: ryhmänohjaajien täydennyskoulutus 14.-15.2. ja 7.-8.3.2015 Tampereella

Suomen Nuorisosirkusliiton järjestämä täydennyskoulutus on suunnattu kokeneille ryhmänohjaajille, jotka työssään kohtaavat ja ohjaavat lapsia, nuoria ja erityisryhmiä. Koulutus antaa työkaluja ja valmiuksia kehittää omaa ohjaajuuttaan, kohdata erilaisuutta ja suunnitella koulutuksia monenlaisille ryhmille.

Koulutus syventää osallistujien käsitystä mm. ryhmän toiminnasta ja kehittymisestä, omista vuorovaikutustaidoista ohjaajana ja ohjaajan roolista ryhmäprosessissa. Tarkastelemme myös erilaisuutta, rasismin vastaista toimintaa sekä erityisryhmien ohjaamista. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja ohjata laadukkaita koulutuksia, valmennuksia ja opetusta.

Koulutuksesta vastaa neljän ammattilaisen joukko. Teatteri-ilmaisu- ja sirkusohjaaja, pedagogi Katja Ranta-Penttilä vastaa koulutuskokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä vuorovaikutusvalmentaja Eeva Kaarneen kanssa. Petri Mattila, kouluttaja ja työnohjaaja sekä innostaja, yhteisöpedagogi Anita Mäntynen-Hakem toimivat asiantuntijaluennoitsijoina koulutuksessa.

Koulutuksessa käytetään monipuolisia työtapoja kuten koulutuskeskusteluja, ryhmätöitä, draamaharjoituksia, simulaatioita ja reflektointia. Koulutus järjestetään kahtena viikonloppuna. Ensimmäisen viikonlopun tavoitteena on tarkastella ryhmän kehittymistä ja toimintaa, ryhmänohjaamisen haasteita, ohjaajan vuorovaikutusosaamista, motivointia ja ohjaajana kehittymistä. Toinen viikonloppu sisältää osallistujien koulutusnäytteitä, niistä saatua palautteen prosessointia ja asiantuntijaluentoja.

Koulutus on suunniteltu juuri sinulle, joka kaipaat palautetta omasta osaamisestasi, haluat löytää uusia näkökulmia ja työtapoja ohjata tavoitteellisesti erilaisia ryhmiä. Koulutuksesta saat työkaluja oman osaamisesi pitkäkestoiseen kehittämiseen. Ilmoittaudu mukaan!

Koulutus toteutetaan kahtena viikonloppuna Perheliikuntakeskus Hipassa, Vestonkulma 2, Tampere, lauantaisin 12-18 ja sunnuntaisin 10-17.

PÄIVÄMÄÄRÄT
14.-15.2. ja 7.-8.3.2015

Koulutusta tukevat Opetusministeriö sekä SKR, jolloin koulutuksen hinnaksi jää 50,-/osallistuja. Hinta sisältää majoituksen ja lounaan koulutuspäivinä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Petra Päivärinne: petrap@snsl.fi