Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus keväällä Suomen Nuoriso-opistolla Mikkelissä

Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus keväällä Suomen Nuoriso-opistolla Mikkelissä

Tulevat lyhytkurssit Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus -opintokokonaisuudessa ovat Improvisaatio ohjaajan työkaluna -kurssi 10.-12.4. sekä Teatteritekniikan kurssi 8.-10.5. Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnot järjestetään Suomen Nuoriso-opistolla, Mikkelissä. Koulutus koostuu yhteisistä ja valinnaisista opintokokonaisuuksista, joista voit muodostaa juuri oman näköisesi ohjaajadiplomin. Kokonaislaajuudessaan vähintään 4,5 opintopisteen ohjaajakoulutus on valmentavaa ja orientoivaa.

Improvisaatio ohjaajan työkaluna 10.-12.4.2015
 

Kurssin tavoitteet

–          Tutustuttaa opiskelija improvisaatioon sekä teatterimuotona että ohjaajan työkaluna

–          Käydä läpi improvisoinnin ja improvisaatioteatterin peruskäsitteistö

–          Esitellä improvisoinnin taustateoriaa ja filosofiaa niin, että opiskelija ymmärtää harjoitusten takana olevan tarkoituksen ja tulee tietoiseksi siitä, mihin kaikkeen harjoitusta voi käyttää

–          Tutustuttaa opiskelija improvisaatioteatterin ja improvisoinnin soveltamismahdollisuuksia ohjaajan näkökulmasta mm. teatteriesityksen valmistamisessa, ryhmäyttämisessä, ihmisen itsetunnon kasvattamisen tukemisessa ja ilmaisun rikastuttamisessa

–          Innostaa opiskelijaa omakohtaiseen pohdintaan improvisaation ja improvisoinnin mahdollisuuksista omassa työssä ja arjessa

Kouluttaja: FM Pia Koponen

Hinta: 90 € ilman majoitusta, majoituksella 120 € (2hh, aamiainen). Huom! Majoitus on Suomen Nuorisoseurojen jäsenille koulutuksen aikana maksuton.

Ilmoittautuminen: 20.3.2015 mennessä

Ilmoittaudu täällä.

Teatteritekniikka 8.-10.5.2015

Kurssin tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan teatteritekniikan merkitystä ja keinoja draaman rakentamisessa. Kurssilla tutustutaan päällisin puolin teknisiin välineisiin sekä niiden hyödyntämiseen taiteellisessa mielessä. Opitaan ymmärtämään perusteita sähköstä, valosta ja äänestä sekä niiden olemuksesta. Havainnoidaan käytännön kokeiluin, miten taiteellis-tekniset välineet teatterissa toimivat, ja mihin niiden logiikka perustuu.

Kouluttaja: Janne Ahokas

Hinta: 90 € ilman majoitusta, majoituksella 120 € (2hh, aamiainen) Huom! Majoitus on Suomen Nuorisoseurojen jäsenille koulutuksen aikana maksuton.

Ilmoittautuminen: 17.4.2015 mennessä

Ilmoittaudu täällä.

--

Lue lisää Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutuksesta täällä.

Lisätiedot:

Jatta Juhola
jatta.juhola@sno.fi
p. +358 44 416 2425