Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnot kevättalvella 2015 Suomen Nuoriso-opistolla Mikkelissä

Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnot kevättalvella 2015 Suomen Nuoriso-opistolla Mikkelissä

Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnot jatkuvat keväällä 2015 Suomen Nuoriso-opistolla Mikkelissä. Koulutus koostuu yhteisistä ja valinnaisista opintokokonaisuuksista, joista voit muodostaa juuri oman näköisesi ohjaajadiplomin. Kokonaislaajuudessaan vähintään 4,5 opintopisteen ohjaajakoulutus on valmentavaa ja orientoivaa.

Teatterikasvatuksen ohjaajaopinnot alkoivat Suomen Nuoriso-opistolla Mikkelissä syksyllä 2014 ja koulutustarjotin on katettu myös keväällä 2015.  Ilmoittaudu kursseille mukaan heti alkuvuodesta!
Nuorisoseurojen jäsenille majoitus Paukkulassa koulutuksen aikaan on veloitukseton.

RYHMÄN OHJAAMINEN (teatteria ryhmätoimintana) (pakollinen diplomin suorittajille)

20. - 22.2.2015

kouluttajana FM Pia Koponen

Hinta: 90 € ilman majoitusta, majoituksella 120 € (2hh, aamiainen)

Kurssin tavoitteet

- Opintojakso johdattelee ryhmätoiminnan ja ryhmän ohjaamisen perusteiden oppimiseen ja kertaamiseen sekä ohjaajan pedagogisten valmiuksien kirkastumiseen.

- Sopii erinomaisesti kaikille ryhmän ohjaamistaidoista kiinnostuneille harrastusalaan katsomatta.

Ilmoittautuminen 30.1.2015 mennessä.

TEATTERITUOTTAMINEN

7. - 8.3.2015

kouluttajana tuottaja  Jukka "Hyde" Hytti

Hinta: 90 € ilman majoitusta, majoituksella 120 € (2hh, aamiainen)

Kurssin tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat teatterituottamisen peruskäsitteistöön ja tarjota heille perusvalmiudet tarttua tuotannollisiin tehtäviin. Teatterituottajalla on erilaisissa yhteisöissä monia eri rooleja. Hän voi vastata rahoituksen järjestämisestä tai valmiin rahoituksen hallinnoimisesta, budjetoinnista, sopimuksista, luvista, tiedotuksesta, markkinoinnista ja myynnistä. Käytännön työnjohtovastuun ja aikataulutukset tuottaja jakaa usein ohjaajan kanssa. Parhaiten teatterituottamisen opintojaksoa voi hyödyntää osana oman esityksen valmistamista, soveltaen teoriatietoa suoraan käytäntöön. Teattereissa ohjaavat henkilöt ovat usein mukana myös teatteriyhdistysten johtotehtävissä puheenjohtajina, sihteereinä tai taloudenhoitajina.

Ilmoittautuminen 13.2.2015 mennessä.

IMPROVISAATIO OHJAAJAN TYÖKALUNA

10. - 12.4.2015

kouluttajana FM Pia Koponen

Hinta: 90 € ilman majoitusta, majoituksella 120 € (2hh, aamiainen)

Kurssin tavoitteet

- tutustuttaa opiskelija improvisaatioon sekä teatterimuotona että ohjaajan työkaluna

- käydä läpi improvisoinnin ja improvisaatioteatterin peruskäsitteistö

- esitellä improvisoinnin taustateoriaa ja filosofiaa niin, että opiskelija ymmärtää harjoitusten takana olevan tarkoituksen ja tulee tietoiseksi siitä, mihin kaikkeen harjoitusta voi käyttää

-  tutustuttaa opiskelija improvisaatioteatterin ja improvisoinnin soveltamismahdollisuuksia ohjaajan näkökulmasta mm. teatteriesityksen valmistamisessa, ryhmäyttämisessä, ihmisen itsetunnon kasvattamisen tukemisessa ja ilmaisun rikastuttamisessa

- innostaa opiskelijaa omakohtaiseen pohdintaan improvisaation ja improvisoinnin mahdollisuuksista omassa työssä ja arjessa

Ilmoittautuminen 20.3.2015 mennessä.

TEATTERITEKNIIKKA

8. - 10.5.2015

kouluttajana  Janne Ahokas

Hinta: 90 € ilman majoitusta, majoituksella 120 € (2hh, aamiainen)

Kurssin tavoitteet

Opiskelija oppii hahmottamaan teatteritekniikan merkitystä ja keinoja draaman rakentamisessa. Kurssilla tutustutaan päällisin puolin teknisiin välineisiin sekä niiden hyödyntämiseen taiteellisessa mielessä. Opitaan ymmärtämään perusteita sähköstä, valosta ja äänestä sekä niiden olemuksesta. Havainnoidaan käytännön kokeiluin, miten taiteellis-tekniset välineet teatterissa toimivat, ja mihin niiden logiikka perustuu.

Ilmoittautuminen 17.4.2015 mennessä.

--

Lue lisää kurssisisällöistä ja ilmoittaudu mukaan Paukkulan nettisivuilla.

Lisätiedot:
Jatta Juhola
jatta.juhola@sno.fi
p. 044 416 2425